نمایشگاه کشاورزی مشهد – هجدهمین نمایشگاه ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی مشهد

هجدهمین نمایشگاه ماشین آلات و مکانیزاسیون کشاورزی مشهد

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان برگزاری : 12 لغایت 15 بهمن ماه 1401
متراژ : بعد از برگزاری اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه
  • تست سایدبار

  •