نمایشگاه کشاورزی مشهد – هجدهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری مشهد

هجدهمین نمایشگاه نهاده های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری مشهد

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان برگزاری : 19 لغایت 22 بهمن ماه 1401
متراژ : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
تعداد بازدید : بعد از برگزاری نمایشگاه اعلام می گردد
مجری : شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی
فرم ها : قوانین و مقررات لیست شرکت کنندگان ثبت نام بروشور کتابچه
  • تست سایدبار

  •